Życiorys

Home Życiorys Teksty Gazeta Bankowa Póki Żyjemy Brydż Kontakt Blog Andrzeja Gelberga Film o Adamie Bieniu

 

 

fot.: Erazm Ciołek

 

Andrzej Leon Gelberg urodził się 25 grudnia 1945r. Jego matka pracowała jako filolog na Uniwersytecie Warszawskim, ojciec zaś, profesor zwyczajny, wykładowca na UW, był wybitnym specjalistą w zakresie prawa międzynarodowego i morskiego.

Andrzej Gelberg zrobił dyplom i magisterium Wydziału MRiP  na Politechnice Warszawskiej. W stanie wojennym aktywnie działał w podziemiu. W 1982 wraz z przyjaciółmi założył czasopismo „Karta”, które redagował przez 1,5 roku. Kierował III Programem podziemnego Radia Solidarność – był autorem ponad 150 audycji. W 1985 r. w drugim obiegu pod pseudonimem Edward Poliński wydał książkę pt. „Póki żyjemy”.

 

Andrzej Gelberg na strajku w Stoczni Gdańskiej w 1988 r. (fot. Erazm Ciołek)

W latach 1992 – 2001 był redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność” i prezesem spółki „Tysol”.  W tym czasie opublikował setki artykułów, komentarzy i wywiadów. Przekształcił „Tygodnik Solidarność” w liczące się, opiniotwórcze czasopismo. Wokół „Tygodnika Solidarność” zgromadził środowisko wybitnych prawicowych intelektualistów, publicystów i dziennikarzy, takich jak Zbigniew Herbert, Krzysztof Piesiewicz, Waldemar Łysiak, Jadwiga Staniszkis, Tomasz Strzembosz, Władimir Bukowski, Czesław Niemen. 

Za czasów Gelberga tygodnik, reprezentujący wyraźną antykomunistyczną linię, aktywnie włączał się w życie polityczne: zbierał podpisy w sprawie zniesienia kary śmierci dla płk Kuklińskiego czy „solidarnościowego” projektu konstytucji, zabierał głos w sprawie niepodległości Czeczenii. Sam Gelberg dwukrotnie jeździł do ogarniętą wojną Czeczenii jak korespondent wojenny, zaś prezydent Basajew został Człowiekiem Roku "Tygodnika Solidarność". Z inicjatywy redaktora naczelnego przeprowadzony został ogólnopolski muzyczny konkurs „Tak trzymać”,  zakończony dwoma koncertami w Sali Kongresowej w Warszawie, na których długie artystyczne milczenie przerwał Czesław Niemen, dając recitale. Za kadencji Gelberga  spółka „Tysol” oprócz „Tygodnika Solidarność” wydawała kolorowy społeczno – polityczny magazyn „Tysol”.

W tym okresie Gelberg, jako autor scenariuszy i współtwórca, zrealizował dwa telewizyjne filmy dokumentalne: "Chłopcy z Grodziska" (losy młodych ludzi o poglądach patriotycznych) i "Ostatni z szesnastu" (o Adamie Bieniu).

W 1992 r. pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 1998 - 2000 był szefem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej. W latach 2001 - 2002 wykładał na University of Colorado i Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie.

Wizyta premiera Jerzego Buzka w redakcji TS

W 2001 r. Andrzej Gelberg podał się do dymisji w proteście przeciwko polityce władz NSZZ Solidarność w stosunku do tygodnika. Nie zgadzał się z marginalizowaniem opiniotwórczego czasopisma do roli biuletynu związkowego, a także z brakiem zainteresowania i finansowania ze strony właściciela.

W 2002 r w wyborach samorządowych uzyskał najlepszy wynik w województwie mazowieckim i został radnym z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2003 – 2005 był doradcą Prezydenta Warszaw, zaś w latach 2003 - 2007 prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego (MPT 919) w Warszawie. Za jego kadencji firma pozbyła się namnożonych przez lata długów, przeszła restrukturyzację, zdobyła certyfikat ISO i zaczęła przynosić wymierne zyski.

Radny sejmiku województwa mazowieckiego.

W 2007 r Andrzej Gelberg wygrał konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita i rozpoczął pracę w czerwcu . Tuż po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych rada nadzorcza PW Rzeczpospolitej usunęła go ze stanowiska.

Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego w „Gazecie Bankowej”. 

Gelberg jest współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Przeprowadził on społeczną, ogólnopolską zbiórkę pieniędzy z których w 2005 r. wybudowano pomnik na grobie Pułkownika na warszawskich Powązkach.

Odsłonięcie pomnika na grobie płk. Kuklińskiego

Andrzej Gelberg prócz tytułu inżyniera magistra jest absolwentem dziennikarskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, posiada dyplom zarządzania MBI.

Należy do czołówki polskich brydżystów: jest byłym wicemistrzem Polski, Mistrzem Warszawy Dziennikarzy, w 2005 r. wygrał drużynowe mistrzostwa Mazowsza. Posiada tytuł mistrza krajowego, w 2006 r. otrzymał Srebrną Odznakę PZBS.

Nigdy nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej. Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu status pokrzywdzonego w stanie wojennym.

Przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jego hobby to brydż i żeglarstwo. Posiada jacht mazurski "Patrycja", na którym w sezonie spędza każdą wolną chwilę.

Linki zewnętrzne - Wikipedia

  zdjęcia - archiwum domowe